Работно облекло на персонала в учебните звена

Written by admin on юни 14th, 2011. Posted in новини

На 30.04.2011г. в МТСП се състоя работна среща за изясняване проблемите с работното облекло в системата на средното образование.
Участваха: Красимир Попов – зам.-министър МТСП, Калина Петкова – началник на отдел МТСП, Емил Мирославов – директор дирекция МТСП, Милена Дамянова – зам.-министър МОМН, Красимир Вълчев – гл.секретар МОМН, Мариана Ламбова – изпълнителен директор Дирекция „Финанси” МОМН, Дима Коцева – началник на отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“ МОМН, Самуил Шейнин – председател на СРСНПБ, Милка Славчева – председател на БАЧУ, Аспарух Томов – председател на НУС, Гиго Йорданов – СБУ, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в РБ и представители на КТ „Подкрепа”.
След едночасов дебат се стигна до временно решение на проблема за 2011 г.
За повече информация членовете на СРСНПБ могат да се обръщат към председателя на СРСНПБ.

Самуил Шейнин
Председател на СРСНПБ